Podmínky servisu

 

 

Servisní podmínky

 

Záruční servis obchodní partneři:

V případě provádění záruční opravy smluvními servisními partnery vyžadujeme po opravě a výměně vrácení poškozeného náhradního dílu. V případě, že náhradní díl nebude vrácen nebo bude zjištěno, že k závadě došlo nesprávnou instalací nebo nesprávnou obsluhou, bude tento náhradní díl fakturován včetně přepravních nákladů.

Záruční servis konečný zákazník:

Při záručním servisu platí zákazník pouze dopravu na místo servisního zásahu.

Doprava sazba: 10 Kč / km

 

Pozáruční servis

Hodinová sazba: 450 Kč / hod

Značkové technologie: 500 Kč / hod

Hodinová sazba VÍKENDY: 700 Kč / hod

Doprava: 10 Kč / km

Top
X