Podmínky servisu

 

 

Servisní podmínky


 

Záruční servis obchodní partneři:

V případě provádění záruční opravy smluvními servisními partnery vyžadujeme po opravě a výměně vrácení poškozeného náhradního dílu. V případě, že náhradní díl nebude vrácen nebo bude zjištěno, že k závadě došlo nesprávnou instalací nebo nesprávnou obsluhou, bude tento náhradní díl fakturován včetně přepravních nákladů.


Záruční servis konečný zákazník:

Při záručním servisu platí zákazník pouze dopravu na místo servisního zásahu.

Doprava sazba: 12 Kč / km


Pozáruční servis

Hodinová sazba: 500 Kč / hod

Hodinová sazba VÍKENDY: 1000 Kč / hod

Doprava: 12 Kč / km

Top
X